Toiminta-ajatus sekä arvot

Perhekoti Feenixin toiminta-ajatuksena on tarjota huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille, pääsääntöisesti ala-aste ikäisille lapsille, kodinomainen ja apua tarjoava kasvuympristö. Ikärajasta olemme toki tarvittaessa valmiita joustamaan tapauskohtaisesti, esim. sisaruksien kohdalla.

Perhekotimme on neljäpaikkainen ja se on meiltä ihan tietoinen valinta. Lähtöajatuksemme on ollut pitää paikkaluku melko pienenä jotta voimme mahdollisimman yksilöllisesti tukea, kasvattaa ja ohjata lapsiamme. Pienemmällä paikkaluvulla vältetään myös liika laitosmaisuuden tunne ja päällisin puolin toimintamme ei ulkopuolisille eroakaan normaalista perhe-arjesta. Tätä seikkaa ovat myös monet asiakkaamme arvostaneet.

Haluamme olla luomassa lapsillemme turvallista kasvuympäristöä, jossa heistä välitetään sekä perheenjäseninä, mutta myös yksilöinä, joille aikuisilla on aikaa. Perheenjäseninä kasvetaan myös ottamaan huomioon toisten ihmisten tunteet ja tarpeet ja toimivassa ryhmässä olo on kaikille mukavaa.

Mielestämme jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen kasvuympäristöön, jossa lapsi saa tarvitsemaansa perusturvallisuutta ja aikuisen läsnäoloa. Pieni perheyhteisö toimii lapsen kasvua tukevana, eheyttävänä voimana. Uskomme, että tavallinen perhe-elämä, välittävät aikuiset, hyväksyvä ilmapiiri, turvalliset rajat ja arkirutiini ovat niitä tekijöitä joiden avulla lapsen elämään voidaan antaa hyvä pohja jolle rakentaa. Meillä lapset voivat kasvaa turvallisessa ympäristössä ja heidän tarpeensa kohdataan yksilöllisesti sekä ennen kaikkea ihmisinä. Vaikka ammatillisuus on alallamme tärkeää, haluamme aina ensisijaisesti olla Maria ja Joakim, ei vain kasa työkokemusta sekä todistuksia.

Vaikka perhekotimme on pieni meille ei ole tärkeää se, että kotimme tarjoamat paikat olisivat aina täynnä. Kaikki ratkaisut joita teemme paikkojen täyttämisen osalta, pohjautuvat tarkkaan harkintaan niin, että jokaisen lapsen (niin meillä jo asuvan kuin meille tulevan) tilanne kyetään huomioimaan yksilöllisesti. Toimiva perheyhteisö ja henkilödynamiikka pystyy parhaimmillaan tarjoamaan hyvinkin terapeuttisen kasvualustan sitä tarvitsevalle lapselle.
Tämä on myös lupaus jonka voimme epäröimättä antaa.

Näemme myös ehdottoman tärkeänä yhteistyön lasten perheiden kanssa. Yhteistyön merkitys lapsen biologiseen verkostoon on erityisen tärkeää myös lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Siksi tuemme parhaan kykymme mukaan lapsen ja biologisen verkoston yhteyden säilymistä sekä rakentumista.

Sijoitetun lapsen vanhempana tai huoltajana ei kannata ajatella sijoituksen olevan vanhemmuuden päätepysäkki, vaan enemmänkin huoltoasema. Feenixillä laitamme joka kerta kaiken osaamisemme peliin jotta matkanne perheenä jatkuisi mahdollisimman pian kohti uusia hyviä aikoja.

Matka perheen kanssa on elinikäinen ja kaikki ongelmat ovat yhdessä ratkaistavissa.

Tätä haluamme työllämme alleviivata.