Toiminta-ajatus sekä arvot

Perhekoti Feenixin toiminta-ajatuksena on tarjota huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille, pääsääntöisesti 6-18 vuotiaille lapsille, kodinomainen kasvuympristö. Ikärajasta olemme tarvittaessa valmiita neuvottelemaan tapauskohtaisesti esim. sisaruksien kohdalla. Meillä on myös varattuna oma asunto itsenäistyvälle nuorelle.

Perhekotimme on neljäpaikkainen. Ajatuksemme on pitää paikkaluku melko pienenä jotta voimme mahdollisimman yksilöllisesti tukea, kasvattaa ja ohjata lapsiamme. Haluamme myös olla luomassa lapsillemme turvallista kasvuympäristöä, jossa heistä välitetään sekä perheenjäseninä, mutta myös yksilöinä, joille aikuisilla on aikaa. Perheenjäseninä kasvetaan myös ottamaan huomioon toisten ihmisten tunteet ja tarpeet. Mielestämme jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen kasvuympäristöön, jossa lapsi saa tarvitsemaansa perusturvallisuutta ja aikuisen läsnäoloa. Pieni perheyhteisö toimii lapsen kasvua tukevana, eheyttävänä voimana. Uskomme, että tavallinen perhe-elämä, välittävät aikuiset, hyväksyvä ilmapiiri, turvalliset rajat ja arkirutiini ovat niitä tekijöitä joiden avulla lapsen elämään voidaan antaa hyvät eväät. Meillä lapset voivat kasvaa turvallisessa ympäristössä ja heidän tarpeensa kohdataan yksilöllisesti. Pidämme erityisen tärkeänä, että kunkin lapsen ominaisuuksien, taitojen ja kykyjen kehittämistä tuetaan sekä kannustetaan yksilöllisesti.


Vaikka perhekotimme on pieni, meille ei ole tärkeää se, että kotimme tarjoamat paikat olisivat aina täynnä. Näemme päinvastoin, että kaikki ratkaisut joita teemme esim. paikkojen täyttämisen osalta, pohjautuvat tarkkaan harkintaan niin, että jokaisen lapsen (niin meillä jo asuvan ja meille
tulevan) tilanne kyetään huomioimaan yksilöllisesti. Toimiva perheyhteisö ja henkilödynamiikka pystyy tarjoamaan hyvinkin terapeuttisen kasvualustan sitä tarvitsevalle lapselle.

Näemme myös ehdottoman tärkeänä yhteistyön lasten perheiden, sosiaalitoimen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön merkitys lapsen biologiseen verkostoon on ilman muuta tärkeää myös lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Tätä varten olemme varanneet lapsen perheenjäsenille mm. mahdollisuuden tarvittaessa yöpyä tapaamisten yhteydessä, esim. pitkien välimatkojen vuoksi. Luonnollisesti edellytämme em. tapauksissa kuitenkin ehdotonta päihteettömyyttä, ja tällaiset tilanteet sovitaan aina yhdessä sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa.