Toiminta-ajatus sekä arvot

Perhekoti Feenixin toiminta-ajatuksena on tarjota huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille, pääsääntöisesti 6-18 vuotiaille lapsille, kodinomainen ja apua tarjoava kasvuympristö. Ikärajasta olemme toki tarvittaessa valmiita joustamaan tapauskohtaisesti, esim. sisaruksien kohdalla.

Perhekotimme on neljäpaikkainen, ja se on meiltä ihan tietoinen valinta. Lähtöajatuksemme on ollut pitää paikkaluku melko pienenä jotta voimme mahdollisimman yksilöllisesti tukea, kasvattaa ja ohjata lapsiamme. Pienemmällä paikkaluvulla vältetään myös liika laitosmaisuuden tunne, ja päällisin puolin toimintamme ei ulkopuolisille eroakaan normaalista perhe-arjesta. Tätä seikkaa ovat monet asiakkaamme arvostaneet.

Haluamme olla luomassa lapsillemme turvallista kasvuympäristöä, jossa heistä välitetään sekä perheenjäseninä, mutta myös yksilöinä, joille aikuisilla on aikaa. Perheenjäseninä kasvetaan myös ottamaan huomioon toisten ihmisten tunteet ja tarpeet, ja toimivassa ryhmässä olo on kaikille mukavaa.


Mielestämme jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen kasvuympäristöön, jossa lapsi saa tarvitsemaansa perusturvallisuutta ja aikuisen läsnäoloa. Pieni perheyhteisö toimii lapsen kasvua tukevana, eheyttävänä voimana. Uskomme, että tavallinen perhe-elämä, välittävät aikuiset, hyväksyvä ilmapiiri, turvalliset rajat ja arkirutiini ovat niitä tekijöitä joiden avulla lapsen elämään voidaan antaa hyvät eväät. Meillä lapset voivat kasvaa turvallisessa ympäristössä ja heidän tarpeensa kohdataan yksilöllisesti, ja ammattitaidolla. Pidämme myös erityisen tärkeänä, että kunkin lapsen ominaisuuksien, taitojen ja kykyjen kehittämistä tuetaan sekä kannustetaan yksilöllisesti.

Panostamme myös paljon lapsen elämään liittyviin haasteisiin, ja pyrimme kartoittamaan niitä heti alkuvaiheesta lähtien. Ymmärtämällä näitä asioita syvällisesti pystymme saattamaan eheytymisprosessin mahdollisimman pian alkuun. Tätä kautta voimme tuoda lapsen elämään turvaa, hyvää oloa, sekä uskoa tulevaisuuteen. Tämä vaikutus heijastuu myös helposti lapsen biologiseen perheeseen, koska hyvät asiat monesti luovat lisää hyviä asioita. Se itsessään on jo rohkaiseva ajatus.

Vaikka perhekotimme on pieni, meille ei ole tärkeää se, että kotimme tarjoamat paikat olisivat aina täynnä. Kaikki ratkaisut joita teemme paikkojen täyttämisen osalta, pohjautuvat tarkkaan harkintaan niin, että jokaisen lapsen (niin meillä jo asuvan kuin meille tulevan) tilanne kyetään huomioimaan yksilöllisesti. Toimiva perheyhteisö ja henkilödynamiikka pystyy parhaimmillaan tarjoamaan hyvinkin terapeuttisen kasvualustan sitä tarvitsevalle lapselle.
Tämä on myös lupaus jonka voimme epäröimättä antaa.

Näemme myös ehdottoman tärkeänä yhteistyön lasten perheiden kanssa. Yhteistyön merkitys lapsen biologiseen verkostoon on erityisen tärkeää myös lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Siksi tuemme parhaan kykymme mukaan lapsen ja biologisen verkoston yhteyden säilymistä, ja rakentumista. Tätä varten olemme tapaamisten yhteydessä varautuneet auttamaan myös mm. mahdollisen yöpmisen kanssa, esim. pitkien välimatkojen vuoksi.

Sijoitetun lapsen vanhempana, tai huoltajana, ei kannata ajatella sijoituksen olevan vanhemmuuden päätepysäkki, vaan enemmänkin huoltoasema. Feenixillä olemme valmiina laittamaan kaiken osaamisemme likoon, jotta matkanne perheenä jatkuisi kohti uusia hyviä aikoja.

Matka perheen kanssa on elinikäinen, ja kaikki ongelmat ovat yhdessä ratkaistavissa.

Tätä haluamme toiminnallamme viestittää.