Jälkihuolto

Hyvin suunniteltu sekä oikein toteutettu jälkihuolto on varsinkin pitkissä hoitosuhteissa erittäin tärkeä elementti, jolla varmistetaan pehmeä ja onnistunut siirtyminen sijoituksesta itsenäiseen elämään.

Meille jokaisen lapsen tulevaisuus, elämässä selviäminen ja pärjääminen ovat erittäin tärkeitä asioita myös siinä vaiheessa kun nuori irtautuu pesästämme itsenäiseen elämään. Pyrimme valmistamaan meillä asuvia nuoria tähän aikaan, ja teemme mielellämme sen suhteen yhteistyötä myös sijoituksen jälkeenkin.

Toivomme myös vilpittömästi että yhteys perheeseemme säilyisi täysi-ikäisyyden koittaessakin, oli jälkihuoltoa tai ei.